Koronia Ziemi

 

Koroną Ziemi nazywa się najwyższe szczyty każdego z siedmiu kontynentów. Inaczej mówi się o niej także jako o „Siedmiu Szczytach”, co jest nieco mylące, ponieważ szczytów tych, wbrew pozorom, nie jest wcale siedem, a dziewięć. Do szczytów Korony Ziemi zalicza się:

– Kilimandżaro (Afryka, 5895 m.n.p.m.)

– Masyw Vinsona (Antarktyda, 4892 m.n.p.m.)

– Góra Kościuszki (Austalia, 2228 m.n.p.m.) bądź Piramida Carstensz (Ocenia, 4884 m.n.p.m.)

– Everest (Azja, 8848 m.n.p.m.)

– Elbrus (Europa, 5642 m.n.p.m.) bądź Mont Blanc (Europa, 4810 m.n.p.m) 

– McKinley (Ameryka Północna, 6194 m.n.p.m.)

– Aconcagua (Ameryka Południowa, 6962 m.n.p.m.)

Korona Ziemi liczy dziewięć szczytów na siedmiu kontynentach

Wynika to między innymi z faktu trudności w określeniu, który ze szczytów na kontynencie jest najwyższy. Biorąc pod uwagę geologię kontynentami są także obszary szelfowe, a więc obszary płytkich mórz przylegające do lądów oraz wyspy. Jest to tak zwany blok kontynentalny. W związku z tym Nowa Gwinea jako wyspa połączona z Australią poprzez morze szelfowe jest uznawana za część australijskiego kontynentu, dlatego też Carstensz jest często traktowany jako najwyższy jego szczyt, choć niektórzy twierdzą, iż jest to Góra Kościuszki.

Podobnie sytuacja wygląda w Europie. Pasjonaci wspinaczek uważają, że najwyższym szczytem jest Elbrus na Kaukazie, jednakże nierzadko sygnalizowanym przez geologów problemem jest przebieg granicy między Europą a Azją. Za mniej sporny szczyt uznawany jest Mont Blanc, leżący we Francji. 

Popularność Korony Ziemi

Korona Ziemi jako pojęcie wymyślona została przez Richarda Bassa, który postanowił zdobyć najwyższe szczyty wszystkich kontynentów, czego dokonał w 1985 r. Po tym wszystkim wydał książkę „Seven Summits”, w której opisał, jak zdobywał Kilimandżaro, Masyw Vinsona, Górę Kościuszki, Everest, Elbrus, McKinley oraz Aconcagua. Od tego czasu zdobycie Siedmiu Szczytów stało się również celem dla wielu innych wspinaczy. Co ciekawe, większość z nich stara się zdobyć na kontynencie australijskim oba sporne szczyty – Górę Kościuszki oraz Carstensz. Dotychczas na Koronę Ziemi weszło pond 300 osób. W Polsce pierwszymi zdobywcami byli Leszek Cichy oraz Anna Czerwińska. 

Jaka jest skala trudności poszczególnych szczytów Korony Ziemi?

Uszeregowanie szczytów według skali trudności jest kwestią dyskusyjną, aczkolwiek zgoda panuje co do najłatwiejszego i najtrudniejszego szczytu, którymi są kolejno Góra Kościuszki oraz Everest. Inne szczyty są ocenianie bardzo subiektywnie, jednak oficjalnie stosuje się skalę Bella, by uporządkować elementy Korony Ziemi. Skala kształtuje się następująco: Góra Kościuszki (1 pkt.), Kilimandżaro (2 pkt.), Elbrus (3 pkt.), Cartensz/Aconcagua/Masyw Vinsona (5 pkt.), McKinley (7 pkt.), Everest (10 pkt.). Ponadto obok Elbrusa stawia się Mont Blanc, którego poziom trudności zdobycia jest podobny. Nie oznacza to, iż łatwiejsze szczyty są bezpieczniejsze, ponieważ nawet na tych bardziej niepozornych życie straciło nawet kilkaset osób.